Kinderen

Kinderen Header Image
Kinderen en de dood
Kinderen geven op een andere manier uiting aan hun verdriet dan volwassenen. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben en ze te betrekken. Door het bieden van veiligheid en aandacht willen we kinderen op hun eigen manier betrekken in de dagen na het overlijden. Zij kunnen zo een rol spelen in de voorbereiding of tijdens de uitvaart.
Ook als wij al voor het overlijden in beeld zijn zullen we aansluiting zoeken bij de kinderen. Met speelsheid en creativiteit zullen we ze betrekken bij het proces. Na het overlijden zijn we dan niet helemaal vreemd voor uw kind waardoor het zich sneller vertrouwd voelt.


Als een kind overlijdt
Afscheid moeten nemen van een kind is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een gezin. Ouders, broers en zussen, grootouders, iedereen zal dit verlies een plek moeten geven, wetend dat het leven voor altijd veranderd is. Tijdens deze moeilijke tijd nemen wij de praktische zaken rondom het organiseren van de uitvaart uit handen, zodat u zich met het gezin kunt richten op wat u eigenlijk niet wilt, afscheid nemen van uw kind. Samen met uw gezin zoeken we naar een mooie betekenisvolle invulling van de uitvaart, die door zijn vorm, inhoud en warmte troost geeft voor de toekomst.
Opgroeiende kinderen hebben, naar mate zij ouder worden vaak zelf goede ideeën over hoe zij een uitvaart zien en hoe zij dit vorm willen geven. Hierbij maken vrienden een steeds belangrijker deel uit van het leven. Het is dan goed om met alle gezinsleden en vrienden in gezamenlijkheid en harmonie een respectvolle uitvaart te organiseren, die uw zoon of dochter in het licht zet en tegelijkertijd recht doet aan ieders verdriet.