Visie

Visie Header Image

Jij - dag in dag uit,
seizoen na seizoen
zo mens, zo prachtig mens.
(Hans Bouma)
Leven en dood
Het verhaal van het leven stopt niet bij het sterven. Door met elkaar dit verhaal te delen en te blijven vertellen creëren we een blijvende herinnering. Afscheid nemen op een manier die recht doet aan het verdriet en het geleefde leven, draagt bij aan het begin van rouw.

Onze begeleiding richt zich op het leven ook als er sprake is van verdriet en rouw. Met respect zorgen we voor uw overleden dierbare en hebben oog voor alle mensen die daarbij betrokken zijn. Waar mogelijk wordt iedereen betrokken en we nemen over waar dit wenselijk is. We helpen met creativiteit en kennis van zaken om de afscheidsbijeenkomst zo vorm te geven, dat deze de basis is voor een kostbare herinnering.
Onze begeleiding kenmerkt zich door:

    • Rust in een tijd van emotie
    • Oog voor ieder die betrokken is
    • Verbinden van mensen en wensen
    • Creativiteit
    • Goede organisatie

Palliatieve begeleiding

Er zijn situaties waarin het overlijden niet onverwachts komt. Als je weet dat je gaat sterven, ongeacht of dit binnenkort zal zijn of wellicht nog langer duurt, verandert het dagelijks leven. Praten over de dood is nog vaak taboe. Vasthouden aan hoe het was en op eigen manier het leven volop leven is dan vaak de basis. Toch is het naderend afscheid iets wat op de achtergrond een rol speelt en een moeilijk te bespreken onderwerp. Niet iedereen gaat op dezelfde manier om met dit verdriet. Medische zorg en ondersteuning zijn meestal goed geregeld, maar levensvragen of wensen zijn moeilijker met elkaar te bespreken. Wij willen met u en uw naasten stil staan bij wat op dit moment belangrijk en waardevol is. Hoe kun je met elkaar het leven ten volle leven en het verdriet delen. Voor ons is het logisch om al in de fase voor het overlijden aan te sluiten zodat we niet als vreemden binnenkomen na het overlijden.

Leven en dood worden nog vaak gescheiden. Wij willen deze graag meer verbinden. Als het sterven onvermijdelijk is, is het prettig dat op het moment van groot verdriet er een vertrouwd gezicht is.

Rouwbegeleiding
Onze zorg stopt niet na het overlijden. Naasten moeten ergens de draad van het leven weer oppakken en betekenis geven. Als het wenselijk is ondersteunen wij hierbij.